Energistatus

Energistatus är en sammanfattning, på en sida, över en utförd energianalys/energideklarering

Sidan innehåller:
1. Fastighetsfakta
2. Levererad värme och elenergi samt vatten
3. Tekniska installationer
4. Föreslagna åtgärder
5. Jämförelsevärden för värme och el på en liggande färgskala, ”låg-normal-hög” förbrukning
6. Övrig information såsom OVK-besiktning, radonmätning, mm.

Se även information i PDF här!

 

Startsida
Företaget
Energianalys
Energistatus
Länkar
Referenser 
Kontakt