EU-direktiv avseende energideklarering av byggnader

Drift-Energi-Control är specialiserad på energi och funktionsanalyser. Har i dagsläget utfört över 150 energianalyser i olika typer av fastigheter med gott resultat. 

Energianalys

1. Identifiering, funktionsanalys och mätning av energianvändningen i alla delsystem.

2. Energiprestanda som bygger på dokumenterad energianvändning.

3. Uppgifter på utförd OVK-besiktning och eventuell radonmätning

Referensvärde

Energianvändning per kvadratmeter i jämförbar byggnad med samma verksamhet, ålderskategori, samma region, taget ur databas över nyckeltalsjämförelse.

Åtgärdsförslag

Förslag, rekommendationer på energisparåtgärder och kostnadsberäkningar för dessa skräddarsydda förslag.

Den utfärdade sammanställningen av energianalysen ska ge information till fastighetsägare och hyresgäster om energiprestanda och energisparmöjligheter.

Ett dokument liknande "Energistatus" som Drift-Energi-Control tagit fram. Se PDF fil på sidan "Energistatus"

 

Startsida
Företaget
Energianalys
Energistatus
Länkar
Referenser 
Kontakt