Välkommen till Drift-Energi-Control!

Drift - Energi - Control
- DEC har av UC AB, 100805, erhållit högsta kreditvärdighet, riskklass 5.

- DEC är ett oberoende företag med över 25 års erfarenhet av VVS- tekniska installationer och driftoptimering. Nedanstående tjänster erbjuder DEC sina kunder.

Energianalys
- DEC tar fram basfakta kring aktuell fastighet såsom senaste årets media förbrukning, ytor mm.
- DEC gör en grundinventering, funktionskontroller, mätningar och sammanställer förstudien.
- DEC redovisar för ägare / förvaltare resultatet av förstudien och åtgärder presenteras.

Energioptimering
- DEC gör regelbundna optimeringar under ca 1år mot en målsatt energiförbrukning.
- DEC följer upp arbetsinsatsen och redovisar med hjälp av verktyget ”Energistatus”
- DEC redovisar resultatet för ägare / förvaltare ca. 1gång / kvartal och presenterar ytterliggare åtgärdsförslag.

Projektering 
- DEC projekterar beslutade åtgärdsförslag och tar fram kalkyler på dessa.
- DEC är projektledare för dessa åtgärder och tillsammans med fastighetsägarens inarbetade entreprenörer.
- DEC utför beräkning, injustering av värmesystem, modernisering av styr & reglerutrustning, mm.
- DEC håller utbildning i VVS-teknik för fastighetstekniker
- DEC har lång erfarenhet av att driftoptimera VVS-anläggningar med datoriserade styr och övervakningssystem.

 

Startsida
Företaget
Energianalys
Energistatus
Länkar
Referenser 
Kontakt